Strona Olimpiady będzie przez pewien czas niedostępna.

Informacja na temat wyników II etapu 64. Olimpiady Chemicznej:

Komitet Główny Olimpiady Chemicznej ustalił wysokość progu kwalifikacji na poziomie 71,0 pkt. i zatwierdził listę 97 zawodników zakwalifikowanych do III Etapu.
Odwołania można składać do Komitetów Okręgowych w ciągu 5 dni. Termin mija w środę 28 lutego 2018. W sprawie oglądania prac prosimy kontaktować się z Komitetami Okręgowymi.

Listy osób zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych są już dostępne.