51 Olimpiada Chemiczna

W I etapie LI Olimpiady Chemicznej uczestniczyło 1014 uczniów. Największą liczbę punktów (58,5 pkt na 60 możliwych) uzyskał Juliusz Stasiewicz - uczeń 2 klasy I LO w Białymstoku.

Do II etapu zostało zakwalifikowanych 437 uczniów. Zawodnicy rozwiązywali 5 zadań teoretycznych (60 pkt) i jedno zadanie laboratoryjne (30 pkt). Najwyższą lokatę z wynikiem 82 pkt uzyskał również Juliusz Stasiewicz z I LO w Białymstoku.

W dniach 1-2 kwietnia 2005 roku, 97-miu uczniów przystąpiło do III etapu Olimpiady. Zawodnicy rozwiązywali 5 zadań teoretycznych (60 pkt) oraz dwa zadania laboratoryjne (40 pkt). W dniu 21 maja 2005 roku odbyło się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego uroczyste zakończenie LI Olimpiady Chemicznej. Dyplomy laureata otrzymało 30 uczestników III etapu zawodów, zaś czternastu uczestników otrzymało wyróżnienia. Laureaci i wyróżnieni oprócz dyplomów otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorujące Olimpiadę Instytucje Naukowe oraz Zakłady Przemysłowe.

Zwycięzcą LI Olimpiady Chemicznej został Jędrzej Kaniewski z II klasy V LO im. J.Poniatowskiego w Warszawie, uczeń mgr Krzysztofa Kuśmierczyka.

Skład ekipy wyjeżdzającej na 37 Międzynarodową Olimpiadę Chemiczną w Taipei był następujący:

1. Anna Rydzik - I LO im. W.Kętrzyńskiego w Kętrzynie
2. Jędrzej Kaniewski - V LO im. J.Poniatowskiego w Warszawie
3. Piotr Paluch - I LO im. M.Kopernika w Łodzi
4. Michał Kochman - III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni