52 Olimpiada Chemiczna

W I etapie LII Olimpiady Chemicznej uczestniczyło 1120 uczniów. Największą liczbę punktów (60 pkt. na 60 mozliwych) uzyskał Piotr Guńka - uczeń 3 klasy LO Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.

Do II etapu zostało zakwalifikowanych 363 uczniów. Zawodnicy rozwiązywali 5 zadań teoretycznych (60 pkt) i jedno zadanie laboratoryjne (30 pkt). Najwyższą lokatę z wynikiem 84 pkt uzyskał Juliusz Stasiewicz z I LO w Białymstoku.

W dniach 7-8 kwietnia 2006 roku, 95-u uczniów przystapiło do III etapu Olimpiady. Zawodnicy rozwiązywali 5 zadań teoretycznych (60 pkt) oraz dwa zadania laboratoryjne (30 pkt). W dniu 13 maja 2006 roku odbyło się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego uroczyste zakończenie LII Olimpiady Chemicznej.  Dyplomy laureata oraz nagrody otrzymało 29 uczestników III etapu, a wyróżnienia siedmiu uczestników.

Zwycięzcą LII Olimpiady Chemicznej został Krzysztof Budny-Godlewski z 3 klasy V L.O. im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie, uczeń mgr Krzysztofa Kuśmierczyka.

Skład ekipy wyjeżdżajacej na 38-mą Międzynarodową Olimpiadę Chemiczną w Gyeongsan w Korei był następujący:
1. Krzysztof Budny-Godlewski - V L.O. im. J. Poniatowskiego w Warszawie
2. Jędrzej Kaniewski - V L.O. im. J. Poniatowskiego w Warszawie
3. Michał Tomza - Społeczne L.O. w Żarach
4. Piotr Guńka - LO Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie