53 Olimpiada Chemiczna

W I etapie LIII Olimpiady Chemicznej uczestniczyło 1035 uczniów. Największą liczbę punktów (100/100 możliwych) uzyskali: Igor Daniszewski uczen 3 klasy I LO im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze i Sławomir Wójcik uczeń 3 klasy II LO im. prof. K. Morawskiego w Przemyslu.

Do II etapu zostało zakwalifikowanych 381 uczniów i spośród nich najwyższa lokatę 86,5 pkt (na 90 możliwych) uzyskał Wojciech Magoń, uczeń 3 klasy IV LO im. M. Kopernika w Rzeszowie.

W dniach 23-24 marca 2007 roku, 95 uczniów przystapiło do III etapu Olimpiady. Zwyciezcą LIII Olimpiady Chemicznej został: Krzysztof Kosiński
z 3 klasy LXIV LO im. St. I. Witkiewicza w Warszawie, uczeń dr Piotra Krajewskiego.

Skład ekipy wyjeżdżajacej na 39-tą Międzynarodową Olimpiadę Chemiczną w Moskwie w Rosji był następujący:
1. Krzysztof Kosiński - LXIV LO im. St. I. Witkiewicza w Warszawie
2. Wojciech Magoń - IV LO im. M. Kopernika w Rezszowie
3. Przemysław Trędak - I LO im. M. Kopernika w Łodzi
4. Dawid Lichosyt - I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu