Kalendarz 65 Olimpiady Chemicznej

 

Etap Wstępny

wrzesień - październik 2018 - samodzielne rozwiązywanie zadań z części A folderu dla ucznia

21.10.2018 - zakończenie rejestracji internetowej

27.10.2018 - ostateczny termin przesyłania prac etapu wstępnego do Komitetów Okręgowych

 

I Etap (zawody organizowane przez Komitety Okręgowe)

24.11.2018 (sobota) godz. 11.00 - rozwiązywanie zadań teoretycznych w miejscach podanych przez Komitety Okręgowe

13.12.2018 - ogłoszenie wyników I etapu

 

II Etap (zawody organizowane przez Komitety Okręgowe)

01.02.2019 (piątek) godz. 12.00 - część teoretyczna

02.02.2019 (sobota) godz. 9.00 - część laboratoryjna

27.02.2019 - ogłoszenie wyników II etapu

 

III Etap (zawody organizowane przez Komitet Główny w Warszawie)

29.03.2019 (piątek) godz. 14.00 - część laboratoryjna (Wydział Chemiczny PW)

30.03.2019 (sobota) godz. 8.30 - część teoretyczna (Wydział Chemiczny UW)

17.04.2019 - ogłoszenie wyników III etapu

 

15.06.2019 godz. 12:00 - Uroczyste zakończenie Olimpiady

 

UWAGA!

Zawodnicy muszą zarejestrować się do 21.10.2018 na stronie Olimpiady Chemicznej.

W etapie wstępnym uczniowie rozwiązują zadania części A i przekazują swoje prace nauczycielom, którzy je sprawdzają. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem zawodnika. Należy też podać swój numer telefonu i adres e-mail. Pozytywnie ocenione prace nauczyciele przesyłają do Komitetów Okręgowych Olimpiady do dnia 27.10.2018 r. Sekretarze Okręgów weryfikują listę zarejestrowanych usuwając z niej osoby, które nie rozwiązały zadań etapu wstępnego.