orlen

 

Sponsorzy 62. Olimpiady Chemicznej

 

men

 

ptch

 

smartupadamed

 

grupa_azoty

novichem

 

synthos

 

sigma

 

avantor

 

oekp

 

pwn

 

metrohm

 

waters

 


Patroni Medialni

 

CwS

 

laboratorium

 

przemyslchemiczny

 


Patronat nad zawodami I i II etapu sprawują:

 

1. Okręg Białostocki

Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku

bialystok

 

2. Okręg Gdański

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

chemiaug

Hydrolab

hydrolab

 

VWR International Sp. z o. o. Gdańsk

vwr

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

gwo

 

3. Okręg Katowicki

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

slask

 

4. Okręg Kielecki

Instytut Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ich

 

5. Okręg Krakowski

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

krakow

 

Synthos

synthos

 

6. Okręgiem Lubelskim

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

lublin

 

Zakłady Azotowe PUŁAWY

pulawy

 

7. Okręg Łódzki

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

lodz

 

8. Okręg Poznański

Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

uam

 

9. Okręg Rzeszowski

Wydział Chemii Politechniki Rzeszowskiej

wchprz

 

10. Okręg Szczeciński

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

zut

 

11. Okręg Toruński

Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

umk

 

Nitrochem

nitrochem

 

12. Okręgiem Warszawskim

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

wchuw

Perlan

perlan

 

13. Okręgiem Wrocławskim

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

uwr

 

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

pwr

 

Wydział Chemiczny Uniwersytetu Opolskiego

uo

 


Patronat nad zawodami finałowymi i przygotowaniem zawodników
do Olimpiady Międzynarodowej sprawują:

uw pw

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

 


Patronat nad uroczystością zakończenia 62. Olimpiady Chemicznej sprawuje:

Grupa Azoty

grupa_azoty


Nagrody specjalne Laureatom ufundowali Sponsorzy:

Prezes spółki Novichem zwycięzcy 62. Olimpiady Chemicznej - Mikołajowi Świerczyńskiemu

Dziekan Wydziału Chemicznego PW za zajęcie II miejsca - Adamowi Klukowskiemu

Dziekan Wydziału Chemii UW za zajęcie III miejsca - Dominice Zajkowskiej

Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN za najlepiej rozwiązane zadania z chemii fizycznej - Maksowi Walewskiemu i Pawłowi Flisowi

Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej za najlepiej rozwiązane zadania z chemii organicznej - Wojciechowi Jankowskiemu, Maksymilianowi Głowackiemu i Adamowi Klukowskiemu

Dziekan Wydziału Chemii UAM najmłodszym laureatom - Wojciechowi Jankowskiem, Antoniemu Prusowi i Danielowi Golec

Pozostałe nagrody zostały zakupione z funduszy przekazanych przez: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Grupę Azoty, PWN oraz podarowane przez Komitet Chemii PAN