Główny Sponsor 65. Olimpiady Chemicznej oraz Patron Drużyny Polskiej na 51. Międzynarodową Olimpiadę Chemiczną (51.IChO)

azoty

Sponsor 65. Olimpiady Chemicznej

 

adamed

 

Sponsorzy 64. Olimpiady Chemicznej

 

men

 

ptch

 

Pozostali sponsorzy

smartup

synthos

shim pol

 

pwn

 


Patroni Medialni

 

chemia w szkole

 

laboratorium

 

przemysl chemiczny

 

wiadomosci chemiczne

 


Patronat nad zawodami I i II etapu sprawują:

 

1. Okręg Białostocki

Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku

ichuwb

 

2. Okręg Gdański

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

wchug

hydrolab

 

VWR International Sp. z o. o. Gdańsk

vwr

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

gwo

 

3. Okręg Katowicki

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ichus

 

4. Okręg Kielecki

Instytut Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ichujk

 

5. Okręg Krakowski

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

uj

 

Synthos

synthos

 

6. Okręgiem Lubelskim

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

umcs

 

7. Okręg Łódzki

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

uj

 

8. Okręg Poznański

Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

uam

 

9. Okręg Rzeszowski

Wydział Chemii Politechniki Rzeszowskiej

wchprz

 

10. Okręg Szczeciński

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

wtich

 

11. Okręg Toruński

Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

wchumk

 

12. Okręgiem Warszawskim

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

wchuw

 

13. Okręgiem Wrocławskim

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

uwr

smartup

 

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

pwr

 

Wydział Chemiczny Uniwersytetu Opolskiego

wchuo

 


Patronat nad zawodami finałowymi i przygotowaniem zawodników
do Olimpiady Międzynarodowej sprawują:

wchuwuw

pw pw

 

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

 


Nagrody specjalne Laureatom ufundowali Sponsorzy:

Dziekan Wydziału Chemicznego PW zwycięzcy 64. Olimpiady Chemicznej - Antoniemu Prusowi

Dziekan Wydziału Chemii UW za zajęcie II miejsca - Tomaszowi Ślusarczykowi

Dziekan Wydziału Chemii UŁ za zajęcie III miejsca - Wojciechowi Jankowskiemu

Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN za najlepiej rozwiązane zadania z chemii fizycznej - Dominikowi Gulgowskiemu, Antoniemu Prusowi i Piotrowi Szukało

Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej za najlepiej rozwiązane zadania z chemii organicznej - Wojciechowi Jankowskiemu, Kordianowi Głębowskiemu i Mikołajowi Popławskiemu

PWN za najlepiej rozwiązane zadanie laboratoryjne - Danielowi Golcowi, Antoniemu Prusowi i Pawłowi Tyrnie

Dziekan Wydziału Chemii UAM oraz Prezes firmy SHIM-POL najmłodszym laureatom - Tomaszowi Ślusarczykowi i Dominikowi Bałabanowi

Wszyscy laureaci i wyróżnieni dostali nagrody zakupione z funduszy przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i firmę Synthos, a ich nauczyciele upominki przekazane przez firmy: Adamed Smart UP, Grupę Azoty SA i SHIM-POL.